Sorry, no posts matched your criteria.

Mesa duket, introvertët janë negociues shumë më të mirë se ekstrovertët: Ja pse!

Të qenit i butë tingëllon si dobësi në një botë që promovon pushtetin dhe të qenit introvert, shpesh mund të ketë një konotacion negativ. Ndoshta është koha që këto supozime të sfidohen sepse, provat kundërshtojnë idenë se të qenit ekstrovert do të thotë se ke më shumë epërsi ndaj një introverti. Për më tepër, rezulton se të qenit introvert të bën një negociues më të mirë.

Introvertët priren të jenë më introspektivë, shpesh preferojnë të punojnë vetëm, dhe, zakonisht, të mendojnë përmes ideve para se të flasin. Ekstrovertët priren të preferojnë të punojnë në grupe, duke formuluar idetë dhe pikëpamjet e tyre ndërsa flasin.

Përfitimet e të qenit introvert në negociata

Perceptimet tradicionale të negociatave bazohen në një besim se “personi që flet më fort dhe më gjatë fiton”. Këto besime bazohen në mite. Kushtëzimi social përcakton suksesin bazuar në një model konkurrues ‘mashkullor’, megjithatë studimet (dhe përvoja) sugjerojnë që një qasje më bashkëpunuese çon në blerje, marrëdhënie dhe rezultate më të mira; marrëveshje më afatgjata; dhe zgjidhje më kreative. Introvertët kanë përparësi të dallueshme (por shpesh të neglizhuara) në negociata përgjithësisht, dhe veçanërisht nën këtë qasje bashkëpunuese.

Empatia

Empatia është një nga elementët themelorë të artit të negociatave – arti i bindjes dhe ndikimit. Të kërkosh të kuptosh me të vërtetë nevojat dhe perspektivën e palës tjetër është kritike për rezultatet e negociatave të suksesshme. Introvertët padyshim sjellin aftësi superiore në tryezë në këtë drejtim, ndërsa nevoja e ekstrovertëve për të mbizotëruar bisedën dhe për të arritur rezultate të paracaktuara lë ??pak hapësirë për mirëkuptim autentik dhe për zgjidhje të dobishme reciprokisht.

Dëgjimi aktiv

E lidhur në mënyrë thelbësore me empatinë, është aftësia për të dëgjuar në mënyrë efektive. Ekstrovertët nuk ecin aq mirë në këtë fushë të rëndësishme, ndërsa tendenca e rritur e introvertëve për të dëgjuar me vëmendje shërben mirë.

Dëgjimi efektiv përfshin aftësitë dëgjimore pasive dhe aktive. Jo vetëm që është e rëndësishme të dëgjoni pa shpërqendrime ose gjykime, por të shihet se jeni duke dëgjuar (duke bërë kontakt me sy, duke u mbështetur, duke tundur kokën etj). Të presësh radhën për të folur nuk është të dëgjosh.

Dëgjimi aktiv përfshin reflektimin e kthimit (ose perifrazimin) e asaj që personi tjetër ka thënë. Kjo është pjesërisht për t’i siguruar ata që dikush ka dëgjuar pozicionin e tyre dhe gjithashtu për të kontrolluar që kuptimi i asaj që kanë thënë është i saktë. Vullneti dhe aftësia më e lartë e introvertëve në artin e të dëgjuarit është një avantazh i rëndësishëm si nga marrëdhëniet ashtu edhe nga rezultatet e negociatave.

Fuqia e pyetjeve

Lidhur me dëgjimin efektiv është aftësia për të përdorur fuqinë e pyetjeve për të fituar një kuptim më të thellë të nevojave të palës tjetër në një negociatë. Përsëri, introvertët kanë më shumë të ngjarë të përdorin këtë aftësi kritike sesa ekstrovertët. Ekstrovertët priren të tregojnë më pak interes për pozicionin ose nevojat e palës tjetër, duke kërkuar në vend të kësaj të mbizotërojnë me nevojat, pikëpamjet dhe rezultatet e tyre të dëshiruara.

Përgatitja

Disa ekspertë sugjerojnë që përgatitja përbën 45% të suksesit të dikujt në çdo negociatë të dhënë. Përsëri, introvertët kanë tendencë të kenë një avantazh në këtë drejtim. Studimet sugjerojnë që introvertët përgatiten më shumë. Ndoshta është shqetësimi i ushtrimit të negociatave që i shtyn ata të përgatiten plotësisht. Sido që të jetë, përgatitja u shërben introvertëve edhe në arritjen e rezultateve më të mira në negociata.

Të menduarit para se të flasësh

Përveçse dëgjojnë më me vëmendje, introvertët gjithashtu priren të mendojnë para se të flasin. Ndryshe nga ekstrovertët (të cilët nganjëherë përpunojnë mendimet e tyre ndërsa flasin me zë të lartë), introvertët zakonisht shmangin të folurit pa u menduar. Ky mund të jetë një aset i rëndësishëm në negociata.

Qasja e një negociate, duke e trajtuar atë si bisedë, kërkimi për të kuptuar më thellë nevojat themelore dhe të pasqyruara të palës tjetër, lejon perspektiva të reja dhe hap shtigje për rezultate më kreative të paparashikuara që shërbejnë për të mirën e të gjithëve.

Disa këshilla negociuese për introvertët: Përgatituni mendërisht, njihni vlerën e zërit tuaj, qëndrojini i vërtetë vetes pa u përpjekur të shndërroheni me pahir në një ekstrovert, përdoreni këtë cilësi tuajën si përparësi, sepse nëse e trajtoni si duhet, e tillë është.

POST A COMMENT

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com