Sorry, no posts matched your criteria.

Manila – Philippines

VIZIONI

Lidhja e grave në vend, fuqizimi i tyre globalisht

MISIONI

Ne synojmë të bashkojmë gratë profesionale në të gjithë botën, pavarësisht nga mosha, kultura apo raca e tyre. Për t'i inkurajuar ata të qëndrojnë në fuqinë e tyre, të investojnë në veten e tyre dhe të rritin aftësitë dhe aftësitë e tyre duke mësuar dhe zhvilluar udhëheqjen.

Ne e bëjmë këtë duke siguruar një mjedis të sigurt, të kujdesshëm dhe mbështetës, në të cilin gratë mund të marrin mbështetje dhe shërbime; marrin pjesë në ngjarje, trajnime dhe aktivitete dhe bëhen aktivë për të sjellë ndryshime për veten e tyre dhe shoqërinë.

Edukimi çon në fuqizim. Ne u ofrojmë grave qasje në një larmi informacioni, njohuri dhe mundësi për t'i zbatuar ato në mënyrë që ata të marrin vendimet e duhura.

Global Woman Business Club i ndihmon gratë të ndërtojnë besimin dhe besimin e tyre se mund të jenë të suksesshëm në çdo gjë që bëjnë. Ne i ndihmojmë ata të ndërtojnë markën e tyre

Mbështetja e zhvillimit profesional dhe personal të grave përmes edukimit dhe trajnimit

About Rayla Melchor Santos

My life mission and focus is to inspire and equip women and children, to realize their worth, power within, and get themselves financially strong. Everyone is special, unique and precious, sent into this world with a special message to deliver, with a special song to sing, and with a special act of love to bestow.

Rayla Melchor Santos

Regional Director

Empowering Women Locally – Connecting Women Globally.

Rayla Melchor Santos
POST A COMMENT

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com